Zgoda na Usługę e-Faktura


Formularz – Zgoda na Usługę e-Faktura

Zgodnie z art. 106n. Ustawy z dnia 11.03.2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz.
1221, z późniejszymi zmianami) wnioskuję o uruchomienie Usługi e-Faktura.