Zamówienia publiczneDostawa gazu na rok 2022 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi zawarto w załączniku nr 9 do SWZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  publicznych    (Dz.U. z 2021, poz.1129 ze zm.). Zmawiającym upoważnionym do przeprowadzeniu postępowania i udzielenia zamówienia w […]

Dostawa energii elektrycznej na rok 2022 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy   wykaz podmiotów będących Zamawiającymi zawarto w załączniku nr 9 do SWZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  publicznych    (Dz.U. z 2021, poz.1129 ze zm.). Zmawiającym upoważnionym do przeprowadzeniu postępowania i udzielenia […]

4.12.2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(Informacja z otwarcia ofert) Niniejszym informujemy, iż w dniu 04.12.2017 r. zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla zamówienia na „Kompleksową dostawę gazu dla Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu”. W związku z osiągnięciem najwyższej liczby punktów, na Wykonawcę zadania została wybrana firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Poniższa tabela zawiera aktualne zestawienie […]

21.11.2017 r. Kompleksowa dostawa gazu na rok 2018

dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust. 1 Ustawy PZP. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na […]

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rok 2018

 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej Zamawiającymi są uczestnicyBrzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy wykazpodmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto wCzęści II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowepostępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.1 UstawyPzp. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania iudzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotówbiorących udział w […]