Władze spółki

ZARZĄD

Jan Wnękowicz – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Sebastian Sacha – Przewodniczący – przedstawiciel Gminy Miasta Brzeska

Michał Dziubak – Z-ca Przewodniczącego – przedstawiciel Gminy Miasta Brzeska

Jakub Kwaśny – członek – przedstawiciel Gminy Miasta Brzeska

Bogdan Skalski – członek – przedstawiciel pracowników MPEC Spółka z o.o. w Brzesku

Robert Kawecki – członek – przedstawiciel pracowników MPEC Spółka z o.o. w Brzesku

WALNE ZGROMADZENIE

Gmina Brzesko reprezentowana przez Burmistrza Miasta Brzeska