Taryfy i koncesje

Taryfy obowiązujące:

MPEC Brzesko – Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 2 grudnia 2022 r.

Taryfy archiwalne:

MPEC Brzesko – Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.

MPEC Brzesko – Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 25 marca 2022

MPEC Brzesko – Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 1 listopada 2020 r.

MPEC Brzesko – Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.

MPEC Brzesko – zmiana Taryfy dla ciepła – obowiązuje od 1 listopada 2018 r.

MPEC Brzesko – Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 1 listopada 2017 r.
MPEC Brzesko – Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 1 maja 2016 r.
MPEC Brzesko – Taryfa – obowiązuje od 1 września 2014 r.
MPEC Brzesko – przedłużenie taryfy do 30 listopada 2015 r.
MPEC Brzesko – przedłużenie taryfy do 30 kwietnia 2014 r.
MPEC Brzesko – zmiana taryfy dla ciepła – dla odbiorców grup kotłowni gazowych – obowiązuje od 1 marca 2013 r.
MPEC Brzesko – taryfa – obowiązuje od 16 pażdziernika 2012 r.
MPEC Brzesko – zmiana taryfy dla ciepła – dla odbiorców grup kotłowni gazowych – obowiązuje od 1 czerwca 2012 r.
MPEC Brzesko – taryfa dla ciepła 2011 – obowiązuje od 20 stycznia 2011 r.
MPEC Brzesko – tatyfa dla ciepła – 2009 r.

Koncesja na wytwarzanie ciepła w okresie do 15 października 2008r WCC/162/224/U/OT-3/98/JP z dnia 5 października 1998r z późn. zm.

– z dnia 28 września 2000 r. WCC/169A/224/W/3/2000/MJ
– z dnia 9 stycznia 2002 r. WCC/169B/224/3/2002/MJ
– z dnia 10 maja 2003 r. WCC/169C/224/w/okr/2003/WS
– z dnia 22 kwietnia 2005 r. WCC/169D/224/W/OKR/2005/WS
– z dnia 28 listopada 2007 r. WCC/169-ZTO/224/W/OKR/2007/WK
– z dnia 31 grudnia 2009 r. WCC/169-ZTO-A/224/OKR/2009/TK
– z dnia 27 stycznia 2010 r. WCC/169-ZTO-B/224/W/OKR/2010/RF
– z dnia 27 października 2010 r. WCC/169-ZTO-C/224/W/OKR/2010/WS
– z dnia 13 września 2012 r. WCC/169-ZTO-D/224/W/OKR/2012/HH
– z dnia 15 października 2013 r. WCC/169-ZTO-E/224/W/OKR/2013/MGi

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2007 została przedłużona na okres do 15 października 2018 roku.

Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie do 15 października 2008r PCC/184/224/U/OT-3/98/JP z dnia 5 października 1998r z późn. zm.:

– z dnia 7 września 1999 r. PCC/184/S/224/U/3/99
– z dnia 9 stycznia 2002 r. PCC/184A/224/W/3/2002/MJ
– z dnia 7 września 1999 r. PCC/184/S/224/U/3/99
– z dnia 9 stycznia 2002 r. PCC/184A/224/W/3/2002/MJ
– z dnia 28 listopada 2007 r. PCC/184-ZTO/224/W/OKR/2007/WK
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2007 została przedłużona na okres do 15 października 2018 roku.