Przetargi15.07.2022 r. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przyłączy cieplnych dla budynku pływalni przy ul. Wiejskiej 12 oraz budynków wielorodzinnych przy ul. Błękitnej w Brzesku”

SWZ Wykonanie-dokumentacji projektowo-kosztorysowych z załącznikami Informacja-z-otwarcia-ofert Informacja-o-wyborze-oferty

22.06.2022 r. Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego (Inspektora nadzoru) przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku na odcinkach A, B, C”

SWZ TT/08/06/22 Załączniki Protokół z otwarcia ofert z dnia 01.07.2022 r. Informacja-o-wyborze-oferty

09.06.2022 r. „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Brzesku na odcinkach A, B, C”

Informacja-o-wyborze-oferty Informacja z otwarcia ofert Odpowiedzi na zadane pytania 15.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu nr MPEC.271.02.22 00 Specyfikacja warunków zamówienia MPEC.271.02.22 01 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SWZ i umowy 02 Oświadczenie o spełnieniu warunków-zał. nr 2 do SWZ 03 Wzór umowy - zał. nr 3 do SWZ 04 Oświadczenie o osobach. zał. [...]

27.05.2022 r. Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotłem gazowym w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku.”

Ogloszenie-o-zamowieniu-nr-MPEC.271.01.22 Specyfikacja-warunkow-zamowienia_MPEC.271.01.22 Zalacznik-nr-1-Zalozenia-do-projektu-budowlanego Zalacznik-nr-2-Formularz-oferty Zalacznik-nr-3-Projekt-umowy Miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego Warunki-przylączenia-do-sieci-gazowej- Warunki-przylaczenia-do-sieci-OSD Odpowiedzi na pytania z dnia 08.06.2022 Informacja-z-otwarcia-ofert-MPEC.271.01.22 Informacja-o-wyborze-oferty

20.05.2022 r. Dostawa i wymiana kotła gazowego kondensacyjnego dla c.w.u. oraz c.o. o mocy 70 kW w kotłowni mieszczącej się przy ul. Kościuszki 70 , należącej do MPEC Sp. z o.o. w Brzesku

TT/4/05/22 - Przedmiot zamówienia z zapytaniem o cenę Informacja o wyborze ofertyPobierz

20.05.2022 r.Dostawa i wymiana kotła gazowego kondensacyjnego dla c.w.u. oraz c.o. o mocy 99 kW w kotłowni mieszczącej się przy ul. Kościuszki 33 , należącej do MPEC Sp. z o.o. w Brzesku

TT/3/05/22 Przedmiot zamówienia z zapytaniem o cenę Informacja o wyborze ofertyPobierz

Dostawa i wymiana kotła gazowego kondensacyjnego dla c.w.u. oraz c.o. o mocy 70 kW w kotłowni mieszczącej się przy ul. Kościuszki 70 , należącej do MPEC Sp. z o.o. w Brzesku

SIWZ- TT/2/04/22 Dostawa-i-wymiana-kotla-gazowego-kondensacyjnego-dla-c.w.u.-oraz-c.o.-o-mocy-70-kW-w-kotlowni-mieszczacej-sie-przy-ul.-Kosciuszki-70-nalezacej-do-MPEC-Sp.-z-o.o.-w-Brzesku Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Dostawa i wymiana kotła gazowego kondensacyjnego dla c.w.u. oraz c.o. o mocy 99 kW w kotłowni mieszczącej się przy ul. Kościuszki 33 , należącej do MPEC Sp. z o.o. w Brzesku

SIWZ- TT/1/04/22 Dostawa-i-wymiana-kotla-gazowego-kondensacyjnego-dla-c.w.u.-oraz-c.o.-o-mocy-99-kW-w-kotlowni-mieszczacej-sie-przy-ul.-Kosciuszki-33-nalezacej-do-MPEC-Sp.-z-o.o.-w-Brzesku Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań p.n.:”Wymiana sieci ciepłowniczej w Brzesku – odcinek A, B, C, D, E”.

______________________________________________________________________________

07.12.2021 r. -Zapytanie ofertowe- Transport miału węglowego na trasie kopalnie PGG S.A., Brzesko Kotłownia Rejonowa Brzesko ul. Ciepła 11

SIWZ 1/TT/12 Informacje o ofercie formularz 1 Oferta do mpec brzesko formularz 2 Umowa-transportu-mialu-12.2021r.