PrzetargiDostawa gazu na rok 2022 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi zawarto w załączniku nr 9 do SWZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  publicznych    (Dz.U. z 2021, poz.1129 ze zm.). Zmawiającym upoważnionym do przeprowadzeniu postępowania i udzielenia zamówienia w […]

Dostawa energii elektrycznej na rok 2022 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy   wykaz podmiotów będących Zamawiającymi zawarto w załączniku nr 9 do SWZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  publicznych    (Dz.U. z 2021, poz.1129 ze zm.). Zmawiającym upoważnionym do przeprowadzeniu postępowania i udzielenia […]

16.07.2021 r. Zapytanie ofertowe – Naprawa zbiornika stalowego magazynowego wody uzdatnionej, kotłowej poprzez uszczelnienie w technologii gumowania ,położenia innej masy uszczelniającej lub włożenie membrany.

Zapytanie-ofertowe-3_07_TT Przekroj-poziomy-1 Rzut-poziomy-1-2 Dno-zbiornika-1 Widok-ogolny-i-ocieplenie-zbiornika-1 Protokol-z-otwarcia-ofert Zawiadomienie-o-wyborze-oferty

01.06.2021 r. Wykonanie remontu i konserwacja nośnicy nawęglania należącej  do MPEC Sp. z o.o. w Brzesku
ul. Ciepła 11

Ogloszenie-MPEC.271.2.2021 SIWZ-wraz-z-zalacznikami-MPEC.271.2.2021 Odpowiedz-na-zapytanie-z-dnia-08.06.2021r. Informacja z otwarcia ofertPobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

31.05.2021 r. Zaprojektuj i wybuduj kocioł gazowy kondensacyjny dla c.w.u. o mocy 300 kW w kotłowni mieszczącej się przy ul. Ogrodowej 16, należącej do MPEC Sp. z o.o. w Brzesku

Ogloszenie-MPEC.271.1.2021 SIWZ-wraz-z-zalacznikami Odpowiedzi na pytania wykonawców Pobierz Informacja z otwarcia ofertPobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

07.12.2020 r. Kompleksowa dostawa gazu na rok 2021 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust. 1 Ustawy PZP. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w […]

Dostawa energii elektrycznej na rok 2021 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.1 Ustawy Pzp. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu […]

20.12.2019 r. Kompleksowa dostawa gazu na rok 2020 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.1 Ustawy Pzp. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu […]

26.11.2019 Dostawa energii elektrycznej na rok 2020 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy wykaz podmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.1 Ustawy Pzp. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w […]

Dostawa energii elektrycznej na rok 2019 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

INFORMACJA O WYSŁANIU OGŁOSZENIA WRAZ Z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU MPEC.271.3.2019 Opublikowane ogłoszenie 2019/S 104-252195