Taryfy i koncesje

Koncesja na wytwarzanie ciepła w okresie do 15 października 2008r WCC/162/224/U/OT-3/98/JP z dnia 5 października 1998r z późn. zm.

– z dnia 28 września 2000 r. WCC/169A/224/W/3/2000/MJ
– z dnia 9 stycznia 2002 r. WCC/169B/224/3/2002/MJ
– z dnia 10 maja 2003 r. WCC/169C/224/w/okr/2003/WS
– z dnia 22 kwietnia 2005 r. WCC/169D/224/W/OKR/2005/WS
– z dnia 28 listopada 2007 r. WCC/169-ZTO/224/W/OKR/2007/WK
– z dnia 31 grudnia 2009 r. WCC/169-ZTO-A/224/OKR/2009/TK
– z dnia 27 stycznia 2010 r. WCC/169-ZTO-B/224/W/OKR/2010/RF
– z dnia 27 października 2010 r. WCC/169-ZTO-C/224/W/OKR/2010/WS
– z dnia 13 września 2012 r. WCC/169-ZTO-D/224/W/OKR/2012/HH
– z dnia 15 października 2013 r. WCC/169-ZTO-E/224/W/OKR/2013/MGi

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2007 została przedłużona na okres do 15 października 2018 roku.

Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie do 15 października 2008r PCC/184/224/U/OT-3/98/JP z dnia 5 października 1998r z późn. zm.:

– z dnia 7 września 1999 r. PCC/184/S/224/U/3/99
– z dnia 9 stycznia 2002 r. PCC/184A/224/W/3/2002/MJ
– z dnia 7 września 1999 r. PCC/184/S/224/U/3/99
– z dnia 9 stycznia 2002 r. PCC/184A/224/W/3/2002/MJ
– z dnia 28 listopada 2007 r. PCC/184-ZTO/224/W/OKR/2007/WK
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2007 została przedłużona na okres do 15 października 2018 roku.