O nas

MPEC Sp. z o.o. w Brzesku.

Przedmiotem działalności podstawowej jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji oraz kompleksowa obsługa kotłowni, węzłów i sieci cieplnych stanowiących własność odbiorcy. Spółka prowadzi także skład opału oraz usługi ważenia pojazdów oraz usługi transportowe.
Działając na brzeskim rynku ciepłowniczym przedsiębiorstwo stało się firmą kompleksowo i fachowo obsługującą klientów, zawsze dbającą o jakość oraz ochronę środowiska naturalnego. Za główny cel stawiamy sobie również stopniowe obniżanie cen dostawy ciepła, a zwłaszcza cen dla odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Głównym odbiorcą ciepła są zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, a następnie zakłady przemysłowe, szkoły i obiekty użyteczności publicznej. Spółka dostarcza także ciepło do budynków jednorodzinnych na terenie miasta. Krąg tych odbiorców, zwłaszcza w rejonach miasta o ich dużym skupieniu, chcemy systematycznie powiększać. W strukturze usług dominuje dostawa ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania.