Inne dane publiczne

Informacja o emisji zanieczyszczeń w 2017 r.

emisja przyznana faktyczna emisja
SO2 dwutlenek siarki 93,0512 Mg/rok 37,332 Mg/rok
NO2 dwutlenek azotu 26,664 Mg/rok 13,165 Mg/rok
Pył całkowity 6,1264 Mg/rok 1,543 Mg/rok
CO2 dwutlenek węgla nie określono 11 875,322 Mg/rok

Informacja o zakresie paliw pierwotnych zużytych do produkcji ciepła w 2017 r.

Węgiel kamienny energetyczny miał II 5914 Mg
Gaz ziemny wysokometanowy 535 940 m3

Informacja dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2017

 

Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2017 wynosi 0%.

Informacje publiczne nie przedstawione w biuletynie udostępniamy po wypełnieniu i złożeniu druku wniosku dostępnego w Biurze Zarządu Spółki.