Przedmiot działalności
Status prawny spółki
Organy spółki
Struktura właścicielska
Majątek
Taryfy i Koncesje
Przyłączenie do sieci
Przetargi i zamówienia pub.
Inne dane publiczne
Kontakt
STRONA GŁÓWNA   INFORMACJE   GALERIA   SPRZEDAŻ OPAŁU      


MPEC W BRZESKU
GALERIA ZDJĘĆ


mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

Znajdujesz się teraz: mpec.brzesko.pl / Majątek

Majątek

Majątek trwały na dzień 31.12.2015 r. - 5287,2 tys. zł.
1. Wartości niematerialne i prawne - 171,3 tys. zł.
2. Rzeczowe aktywa trwałe - 5115,9 tys. zł.

  • prawo wieczystego użytkowania gruntu - 20,6 tys. zł.
  • budynki i budowle - 2603,3 tys. złl
  • urządzenia techniczne - 2435,2 tys. zł.
  • środki transportu - 4,2 tys. zł.
  • pozostałe środki trwałe - 24,8 tys. zł.
  • środki trwałe w budowie - 27,8 tys. zł.mapa strony | do góry   
© 2007 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA z o.o. w Brzesku
www.mpec.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzesku