Przedmiot działalności
Status prawny spółki
Organy spółki
Struktura właścicielska
Majątek
Taryfy i Koncesje
Przyłączenie do sieci
Przetargi i zamówienia pub.
Inne dane publiczne
Kontakt
STRONA GŁÓWNA   INFORMACJE   GALERIA   SPRZEDAŻ OPAŁU      


MPEC W BRZESKU
GALERIA ZDJĘĆ


mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

Znajdujesz się teraz: mpec.brzesko.pl / Status prawny Spółki

Status prawny Spółki

Forma prawna przedsiębiorstwa - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku.

Powołanie Spółki nastąpiło po podjęciu przez Radę Miejską w Brzesku uchwały w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę kapitałową. Uchwała Rady Nr IX/63/95 z dnia 8 kwietnia 1995 r. stosownie do Art. 45 ustawy z dnia 13 lipca 1990r - w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ( Dz.U. Nr 51 poz. 298 z późn. zm.) umożliwiła przekształcenie przedsiębiorstwa komunalnego - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w spółkę kapitałową - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka powołana Aktem Notarialnym Rep.A. Nr 276/1996w dniu 14 grudnia 1995 r. przez Zarząd Miasta Brzeska, działający imieniem Gminy Brzesko, została postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowie Wydział V Gospodarczy z dnia 29 grudnia 1995 r. wpisana do rejestru handlowego pod Nr RHB 752 i z dniem 1 stycznia 1996 r. rozpoczęła działalność.

Aktualnie Spółka działa na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 14 grudnia 1995 r. Rep.A. Nr 2764/1995 z późniejszymi zmianami, przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. - o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z dnia 5 lutego 1997r. Nr 9, poz.43) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r - o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ( Dz.U. Nr118, poz. 561 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 października 200 3r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej ( Dz.U. Nr 199 poz.1937)

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066997 postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy w dniu 29.11.2001r. sygnatura sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/8283/1/544
mapa strony | do góry   
© 2007 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA z o.o. w Brzesku
www.mpec.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzesku