Przedmiot działalności
Status prawny spółki
Organy spółki
Struktura właścicielska
Majątek
Taryfy i Koncesje
Przyłączenie do sieci
Przetargi i zamówienia pub.
Inne dane publiczne
Kontakt
STRONA GŁÓWNA   INFORMACJE   GALERIA   SPRZEDAŻ OPAŁU      


MPEC W BRZESKU
GALERIA ZDJĘĆ


mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

Znajdujesz się teraz: mpec.brzesko.pl / Przetargi i zamówienia publiczne

Przetargi i zamówienia publiczne

 Brzesko, dnia 02.02.2018 r.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku

 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

WYKONANIE, MONTAŻ PODGRZEWACZY WODY KOTŁA WR-25 NR 1

   PRZY UL. CIEPŁEJ 11 W BRZESKU

 

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

Brzesko, dnia 4 grudnia 2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 (Informacja z otwarcia ofert)

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 04.12.2017 r. zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla zamówienia na „Kompleksową dostawę gazu dla Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu”. W związku z osiągnięciem najwyższej liczby punktów, na Wykonawcę zadania została wybrana firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.
Poniższa tabela zawiera aktualne zestawienie firm, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu, wraz z ilością otrzymanych punktów.

Firma

Wartość brutto

Punkty

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

503 800,16 zł

95,42

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

480 729,33 zł

100


Brzesko, dnia 21 listopada 2017 r.

  

Kompleksowa dostawa gazu na rok 2018

 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu

 

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ - OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust. 1 Ustawy PZP. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Treść SIWZ MPEC.271.5.2017 wraz z załącznikami

 

Brzesko, dnia 29.11.2017 r. Niniejszym zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu otrzymaliśmy od Wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej zamieszczamy nadesłane pytania z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania oraz odpowiedzi z dnia 27.11.2017 r.        Załącznik

Pytania oraz odpowiedzi z dnia 28.11.2017 r.        Załącznik

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.12.2017 r.

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

Brzesko, dnia 31 października 2017 r.

 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rok 2018

 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy wykaz podmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ - OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.1 Ustawy Pzp. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.

INFORMACJA O WYSŁANIU OGŁOSZENIA WRAZ Z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU MPEC.271.4.2017

Treść SIWZ MPEC.271.4.2017 wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 211-437786

Pytania oraz odpowiedzi z dnia 16.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.12.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 24.01.2018 r.

_____________________________________________________________________________________________________

Brzesko, dnia 15 maja 2017 r.

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą: "Wykonanie, montaż podgrzewaczy powietrza kotła WR-25 nr 1 w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku przy ul. Wincentego Zydronia 11" z dnia 09.05.2017 r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie pkt. 14 ust. 6 SIWZ "Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny".

 

 

 Brzesko, dnia 20 kwietnia 2017 r.

  Zaproszenie do przetargu

       "Wykonanie, montaż podgrzewaczy powietrza kotła WR-25 nr 1

   przy ul. Wincentego Zydronia 11 w Brzesku"

 

Ogłoszenie na wykonanie zadania: "Wykonanie, montaż podgrzewaczy powietrza kotła WR-25 nr 1

przy ul. Wincentego Zydronia 11 w Brzesku"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

 

 _____________________________________________________________________________________________________

  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informujemy, iż w dniu 21.03.2017 r. zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla zamówienia na „Termomodernizację budynku kotłowni  - ściana północna i zachodnia – etap I – mieszczącego się przy ul. Wincentego Zydronia 11 w Brzesku”. 

W związku z osiągnięciem najwyższej liczby punktów, na Wykonawcę zadania została wybrana firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych „TAP-MAL” Andrzej Maciuszek, 33-342 Barcice, Barcice 394. Należy jednak zaznaczyć, że w skutek oczywistej omyłki rachunkowej oferta ta została skorygowana (art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp). Poniższa tabela zawiera aktualne zestawienie firm, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu, wraz z ilością otrzymanych punktów.

 

Firma

Wartość

Punkty

Zakład Usług Ogólnobudowlanych „TAP –MAL” Andrzej Maciuszek 33-342 Barcice 394

 

263 909,46 zł

 

100

Zakład Ogólno-Budowlany

Paweł Duda, 32-851 Jadowniki, Wschodnia 91 A

 

392 329,53 zł

 

67,27

 

Firma Handlowo – Usługowa „KOWALCZYK” Ogrodowa 3/20, 32-800 Brzesko

 

297 101,43zł

 

88,83

KAZBUD Kazimierz Michalik,

33-333 Ptaszkowa, Cieniawa 228

                                 310 553,50zł

 

 

84,98

Zakład Remontowo-Budowlany Lucyna Wygoda, 32-700 Bochnia, Krzeczów 410

 

320 091,62 zł

 

82,45

Jawor Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor, 32-800 Brzesko, Solskiego 9

 

382 188,39 zł

 

69,05

Firma Usługowo-Handlowa

Jan Marek Stanuch, 33-190 Ciężkowice, Rynek 16

                                  290 818,37 zł

 

                                      90,75

Zakład Remontowo-Budowlany, Magdziarz Piotr, 28-142 Tuczepy, Niziny 129

                              396 060,00 zł

 

                                      66,63

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Brzesko, dnia 28.02.2017 r.

Zaproszenie do przetargu

"Termomodernizacja budynku kotłowni - ściana północna i zachodnia

- etap I - mieszczącego się przy ul. W. Zydronia 11 w Brzesku"

 

Ogłoszenie na wykonanie zadania: "Termomodernizacja budynku kotłowni - ściana północna i zachodnia - etap I  - mieszczącego się przy ul. W. Zydronia 11 w Brzesku"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

Przedmiar robót - etap I - elewacja

OPIS - Termomodernizacja MPEC Sp. z o.o.

Elewacja północna i zachodnia

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 24.01.2014 r. zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla zamówienia na „Modernizację instalacji odpylania spalin dla kotłów WR-25 Nr 1 i 2 kotłowni „Rejonowej”, zlokalizowanej przy ul. Wincentego Zydronia 11 w Brzesku”.
W związku z osiągnięciem najwyższej liczby punktów, na Wykonawcę zadania została wybrana firma
ZUK „Stąporków” S.A., ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków. Poniższa tabela zawiera zestawienie firm, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu, wraz z ilością otrzymanych punktów.

 

Kryterium

Oferta Konsorcjum Introl-Energomontaż Sp. z o.o. ul. 16 Lipca 12, 41-506 Chorzów;

Introl4Tech Sp. z o.o. ul. 16 Lipca 14, 41-506 Chorzów

Oferta ZUK Stąporków S.A., ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków

Oferta  Era Sp. z o.o. Kraków-Skawina, ul. Torowa 43, 32-050 Skawina

Oferta Energoremont Południe, Tomasz Szepielak,
ul. Południowa 15, 33-111 Koszyce Wielkie

 

                                          Przyznane punkty

 

Cena

51,08

74,62

Oferta odrzucona z powodu braków formalnych

75

Gwarancja

8,00

7,56

8

Wskaźnik Kosztów Eksploatacji – Media

3,02

3,5

2,29

Wskaźnik Kosztów Eksploatacji – Eksploatacyjne Elementy Filtracyjne

2,19

3,5

2,45

Rozwiązania technologiczne

4

4

4

SUMA

68,29

93,18

91,74

 

             Zgodnie z pkt. XVIII, ust. 3 SIWZ, umowa powinna być zawarta w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty, tj. do dnia 03.02.2014 r.

 

 

Zaproszenie do przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku zaprasza do składania ofert na „Modernizację instalacji odpylania spalin dla kotłów WR-25 nr 1 i 2 w kotłowni „Rejonowej”, zlokalizowanej przy ul. Wincentego Zydronia 11 w Brzesku”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane” obowiązującym w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku (zamówienie sektorowe o wartości nieprzekraczającej 5 000 000 euro).

 
Dokumenty:

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja
Załącznik Nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamowieniacja
Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 - harmonogram
Załącznik Nr 4 - oświadczenie
Załącznik Nr 5 - oświadczenie o niewykluczeniu
Załącznik Nr 6 - wykaz wykonanych zadań
Załącznik Nr 7 - wykaz osób
Załącznik Nr 8 - oświadczenie dot. podwykonawców
Załącznik Nr 9 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
Załącznik Nr 10 - umowa

 

Pytania i odpowiedzi                                      

   Brzesko dn 03.12.2013 r.

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na Modernizację instalacji odpylania spalin z kotłów WR-25 nr 1 i 2 w kotłowni Rejonowej przy ul. Wincentego Zydronia 11 w Brzesku, wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

         "W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa przedmiotowego postępowania, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10 stycznia 2014 r." Odpowiedź Zamawiającego:
"Informujemy, iż nie wyrażamy zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10 stycznia 2014 r."
   
    Brzesko dn 13.12.2013 r.


Zapytanie nr 2:
        „Czy Zamawiający dysponuje projektem AKP włączenia sygnałów obiektowych do istniejących sterowników PCD2”.

Odpowiedz Zamawiającego:
        „Tak, Zamawiający dysponuje dokumentacją AKP”.

Zapytanie nr 3:
        „Czy Zamawiający dysponuje oprogramowaniem źródłowym istniejącego systemu sterowania opartego na sterownikach PCD2 i czy go udostępni Wykonawcy”.

Odpowiedź Zamawiającego:
        „Tak, Zamawiający dysponuje oprogramowaniem źródłowym i udostępni go Wykonawcy”.

Zapytanie nr 4:
        „Prosimy o podanie konfiguracji istniejących sterowników z podaniem ilości wejść wyjść binarnych i analogowych”.

Odpowiedź Zamawiającego:
    „Konfiguracja istniejących sterowników:
        Analogowe wejścia 4-20 ma:         84
        Analogowe wejścia 0-10 V:          4
        Analogowe wyjścia 0-10 V:          1
        Cyfrowe wejścia:                   72
        Cyfrowe wyjścia:                   8
       
    Wolne miejsca na kartach:
        PCD2.W210                        4
        PCD2.W200                        4
        PCD2.W410                        7
        PCD2.E610                         7
   
    Ilość wolnych slotów:        8

Zapytanie nr 5:
        „Prosimy o podanie wersji systemu wizualizacji WIZCON, na ile bramek jest obecny klucz oraz ile bramek jest wykorzystanych. Prosimy również o podanie czy klucz jest na LPT czy USB”.

Odpowiedź Zamawiającego:
        „Wersja systemu WIZCON: 7.02. Zainstalowany jest klucz LPT na 300 bramek, wykorzystano 212 bramek”.

Zapytanie nr 6:
        „Czy Zamawiający wymaga aktualizacji systemu wizualizacji do aktualnej wersji Control Maestro 2012”.

Odpowiedź Zamawiającego:
        „Tak wymagamy aktualizacji systemu wizualizacji do aktualnej wersji CONTROL MAESTRO”.

Zapytanie nr 7:
        „W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1.4 ppkt 1 Zamawiający wymaga, aby na elewacji głównej szafy sterowniczej był synoptyczny panel informacyjny. Czy Zamawiający rozumie ten panel jako panel operatorski LCD podłączony po sieci do sterownika PCD2, czy synoptykę „wymalowaną lub naklejoną na sztywno na drzwiach szafy i podświetlenie diodami LED stany urządzeń i ich awarii”.

Odpowiedź Zamawiającego:
        „Nie wymagamy na głównej szafie sterowniczej panelu operatorskiego LCD, jedynie synoptykę podświetloną diodami LED określającymi stan urządzeń i ich awarii. Synoptyka dostarczona przez Wykonawcę, powinna być wykonana w podobnej technologii jak istniejące panele informacyjne na naszych głównych szafach sterowniczych, tj. w postaci frezowanego aluminium”.

Zapytanie nr 8:
        „W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1.5 Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania umożliwiającego wprowadzania zmian w programach sterowników jak również edycję wizualizacji. Czy Zamawiający rozumie ten zapis jako dostawę oprogramowania PG5 do istniejących sterowników PCD2 i ewentualnie do nowych sterowników dostarczonych w ramach przetargu sterujących nowym odpylaniem? Czy Zamawiający wymaga dostawy klucza inżynierskiego do edycji systemu wizualizacji WIZCON?”

Odpowiedź Zamawiającego:
        „Zamawiający rozumie ten zapis jako dostawę oprogramowania PG5, ale tylko
w przypadku wykorzystania sterowników SAIA PCD2 zainstalowanych obecnie na obiekcie. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności tychże sterowników, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oprogramowania do nowych sterowników, wykonanych w ramach przetargu na nowy układ odpylania spalin. Zamawiający wymaga również dostawy klucza inżynierskiego do edycji systemu wizualizacji po migracji do aktualnej wersji Control Maestro (dawniej WIZCON).
 
                                             Brzesko dn 17.12.2013 r.

Zapytanie nr 9:
    „Czy instalacja regulująca przepływ spalin przez podgrzewacz powietrza (dla odpylania regulująca temperaturę spalin) nie pogorszy sprawności kotła?”

Odpowiedz Zamawiającego:
    „W okresach pracy kotła w zakresie małych mocy ( jesień, wiosna) jest konieczne podwyższenie temperatury spalin przez regulację powietrza podmuchowego”.

Zapytanie nr 10:
       „Prosimy o rozwinięcie punktu 1.2 ppkt dd) „Szczegółowego opisu przedmiotu umowy”, który mówi o poprawie sprawności kotła o 0,5%. W jaki sposób będą weryfikowane te parametry i jaka jest sprawność kotła przed modernizacją odpylania”.

Odpowiedź Zamawiającego:
    „Oferent ma zaproponować rozwiązanie spełniające warunek wzrostu sprawności kotłów, o co najmniej 0,5 %. Sprawność kotła przed modernizacją wynosi zgodnie z DTR 83%. Sprawdzenie sprawności kotłów będzie polegało na wykonaniu 2 pomiarów przed i po zastosowaniu rozwiązania zwiększającego sprawność”.

Zapytanie nr 11:
    „Czy zachodzi konieczność wyposażenia łożysk wentylatorów spalin w czujniki temperatury, jeśli nie będziemy wymieniać wentylatorów?”

Odpowiedź Zamawiającego:
    „W czujniki temperatury łożysk wyposażamy tylko nowe wentylatory zgodnie z pkt. 1.4 ppkt o - załącznika nr 1 do SIWZ”.

 
                                             Brzesko dn 18.12.2013 r.
mapa strony | do góry   
© 2007 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA z o.o. w Brzesku
www.mpec.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzesku