Bieżące informacje



Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań p.n.:”Wymiana sieci ciepłowniczej w Brzesku – odcinek A, B, C, D, E”.

______________________________________________________________________________

07.12.2021 r. -Zapytanie ofertowe- Transport miału węglowego na trasie kopalnie PGG S.A., Brzesko Kotłownia Rejonowa Brzesko ul. Ciepła 11

SIWZ 1/TT/12 Informacje o ofercie formularz 1 Oferta do mpec brzesko formularz 2 Umowa-transportu-mialu-12.2021r.

03.12.2021 Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Kotłowni Rejonowej

Ogłoszenie MPEC.1/TE/2021 Pobierz SIWZ wraz z załącznikami MPEC.1/TE/2021Pobierz Załącznik nr 4 do SIWZ MPEC.1/TE/2021Pobierz Odpowiedzi na pytania z dnia 07.12.2021 r.Pobierz Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadaniaPobierz informacja o unieważnieniu przetarguPobierz

Informacja o usunięciu awarii

Uprzejmie informujemy, że usuwanie awarii ogłoszonej dnia 22 listopada br. uległo skróceniu. W godzinach między 2.00 a 4.00 rano 24 listopada został uruchomiony system ciepłowniczy, a tym samym dostawa ciepła do wszystkich Odbiorców z naszej sieci cieplnej. Za utrudnienia przepraszamy. Z poważaniem Jan Wnękowicz Prezes Zarządu

Informacja o awaryjnym ograniczeniu dostaw ciepła

Szanowni Państwo, w wyniku analiz przyczyn i przebiegu awarii, które miały miejsce w miesiącu październiku br. oraz po dokonaniu odkrycia kanału ciepłowniczego i oględzin sieci cieplnej informujemy, iż w celu uniknięcia awarii w miesiącach zimowych zmuszeni jesteśmy przeprowadzić awaryjny remont sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy ulicą Bohaterów Westerplatte a Publiczną Szkołą Podstawową nr 3. W […]

Dostawa gazu na rok 2022 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi zawarto w załączniku nr 9 do SWZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  publicznych    (Dz.U. z 2021, poz.1129 ze zm.). Zmawiającym upoważnionym do przeprowadzeniu postępowania i udzielenia zamówienia w […]

Informacja dla Odbiorców

Uprzejmie informujemy Odbiorców ciepła z Ciepłowni Rejonowej, że wskutek usuwania awarii magistrali ciepłowniczej nastąpi ograniczenie dostaw ciepła od godzin przedpołudniowych w dniu 05.11.2021 r. Wznowienie dostaw ciepła nastąpi w godzinach nocnych w dniu 05.11.2021 r. Ograniczenie dotyczy centralnego ogrzewania. Za utrudnienia serdecznie przepraszam Prezes Zarządu Jan Wnękowicz

Dostawa energii elektrycznej na rok 2022 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy   wykaz podmiotów będących Zamawiającymi zawarto w załączniku nr 9 do SWZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  publicznych    (Dz.U. z 2021, poz.1129 ze zm.). Zmawiającym upoważnionym do przeprowadzeniu postępowania i udzielenia […]

Informacja dla Odbiorców

Uprzejmie informujemy naszych Odbiorców, że została usunięta awaria sieci ciepłowniczej i od godzin nocnych 21.10.2021 r.  rozpoczęliśmy podawanie ciepła do celów grzewczych. Za utrudnienia przepraszamy. Z poważaniem Jan Wnękowicz Prezes Zarządu

Informacja dla Odbiorców

Uprzejmie informujemy Odbiorców ciepła z Ciepłowni Rejonowej, iż  z powodu trwającej awarii nadal występują ograniczenia i braki dostawy ciepła. Ograniczenia dotyczą centralnego ogrzewania. Przewidywany termin wznowienia dostaw ciepła to godziny nocne w dniu 21.10.2021 r. Za utrudnienia serdecznie przepraszam Prezes Zarządu Jan Wnękowicz