Bieżące informacjeWysokość cen ciepła z rekompensatą

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw publikujemy zestawienie cen za wytwarzanie ciepła z rekompensatą. Ceny netto za wytwarzanie ciepła z rekompensatą dla odbiorców końcowych, stosowane w okresie od 01.10.2022 do 30.04.2023 zgodnie z ustawą z dnia 15 […]

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Brzesku Jan Wnękowicz uprzejmie informuje mieszkańców budynków ogrzewanych za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej, iż w dniu 30.09.2022 r. rozpoczyna sezon grzewczy 2022/2023. Jednocześnie przypominamy, iż warunkiem włączenia ogrzewania w pozostałych budynkach jest wystąpienie Zarządcy lub Właściciela budynku z pisemnym wnioskiem o rozpoczęcie sezonu grzewczego. W […]

CZYSTE MIASTO BRZESKO

Czyste Miasto Brzesko – dwie akcje ekologiczne Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, Stowarzyszenie Czysta Polska, Fundacja PKO BP, Nadleśnictwo Brzesko oraz brzeskie koło Światowego Związku Żołnierzy AK zapraszają na dwie równoległe akcje ekologiczne, które odbędą się w najbliższy piątek, 30 września (początek – godz. 11:00). Urząd Miejski wraz ze Stowarzyszeniem Czysta Polska są organizatorami projektu „Czyste, […]

W życie weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. […]

15.07.2022 r. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przyłączy cieplnych dla budynku pływalni przy ul. Wiejskiej 12 oraz budynków wielorodzinnych przy ul. Błękitnej w Brzesku”

SWZ Wykonanie-dokumentacji projektowo-kosztorysowych z załącznikami Informacja-z-otwarcia-ofert Informacja-o-wyborze-oferty

22.06.2022 r. Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego (Inspektora nadzoru) przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku na odcinkach A, B, C”

SWZ TT/08/06/22 Załączniki Protokół z otwarcia ofert z dnia 01.07.2022 r. Informacja-o-wyborze-oferty

09.06.2022 r. „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Brzesku na odcinkach A, B, C”

Informacja-o-wyborze-oferty Informacja z otwarcia ofert Odpowiedzi na zadane pytania 15.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu nr MPEC.271.02.22 00 Specyfikacja warunków zamówienia MPEC.271.02.22 01 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SWZ i umowy 02 Oświadczenie o spełnieniu warunków-zał. nr 2 do SWZ 03 Wzór umowy - zał. nr 3 do SWZ 04 Oświadczenie o osobach. zał. [...]

27.05.2022 r. Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa instalacji kogeneracyjnej z agregatami gazowymi i kotłem gazowym w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku.”

Ogloszenie-o-zamowieniu-nr-MPEC.271.01.22 Specyfikacja-warunkow-zamowienia_MPEC.271.01.22 Zalacznik-nr-1-Zalozenia-do-projektu-budowlanego Zalacznik-nr-2-Formularz-oferty Zalacznik-nr-3-Projekt-umowy Miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego Warunki-przylączenia-do-sieci-gazowej- Warunki-przylaczenia-do-sieci-OSD Odpowiedzi na pytania z dnia 08.06.2022 Informacja-z-otwarcia-ofert-MPEC.271.01.22 Informacja-o-wyborze-oferty

20.05.2022 r. Dostawa i wymiana kotła gazowego kondensacyjnego dla c.w.u. oraz c.o. o mocy 70 kW w kotłowni mieszczącej się przy ul. Kościuszki 70 , należącej do MPEC Sp. z o.o. w Brzesku

TT/4/05/22 - Przedmiot zamówienia z zapytaniem o cenę Informacja o wyborze ofertyPobierz

20.05.2022 r.Dostawa i wymiana kotła gazowego kondensacyjnego dla c.w.u. oraz c.o. o mocy 99 kW w kotłowni mieszczącej się przy ul. Kościuszki 33 , należącej do MPEC Sp. z o.o. w Brzesku

TT/3/05/22 Przedmiot zamówienia z zapytaniem o cenę Informacja o wyborze ofertyPobierz