Autor: admin

Ciepłe lekcje z brzeskim MPEC-em

Dostawca ciepła systemowego w Brzesku realizuje lokalnie ogólnopolski projekt edukacyjno-ekologiczny pt. „LEKCJA CIEPŁA” pod honorowym patronatem Burmistrza. Podczas lekcji dzieci uczą się odpowiedzialnego korzystania z energii i ciepła, dbania o środowisko, powietrze i zasoby ziemi. Pedagodzy nauczania początkowego najlepiej znają swoich uczniów oraz ich ciekawość świata, dlatego to oni otrzymali komplety materiałów do prowadzenia lekcji. […]

2.02.2018 WYKONANIE, MONTAŻ PODGRZEWACZY WODY KOTŁA WR-25 NR 1

OGŁOSZENIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Niniejszym informujemy, iż w dniu 26.02.2018 r. zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla zamówienia na „Wykonanie, montaż podgrzewaczy wody kotła WR 25 nr 1 przy ul. Ciepłej 11 […]

Wymiana ciepła

Dostawca ciepła systemowego – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku, jako specjalista w kwestii dzielenia się ciepłem przyłącza się do akcji społecznej „Wymiana ciepła” i udostępnia w siedzibie firmy (boczne wejście) wieszak, na którym można powiesić ciepłą odzież oraz pozostawić akcesoria jesienno-zimowe dla potrzebujących. Wymiana ciepła to jeden ze sposobów przekazywania ciepłej […]

4.12.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (Informacja z otwarcia ofert)   Niniejszym informujemy, iż w dniu 04.12.2017 r. zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla zamówienia na „Kompleksową dostawę gazu dla Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu”. W związku z osiągnięciem najwyższej liczby punktów, na Wykonawcę zadania została wybrana firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 […]

4.12.2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(Informacja z otwarcia ofert) Niniejszym informujemy, iż w dniu 04.12.2017 r. zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla zamówienia na „Kompleksową dostawę gazu dla Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu”. W związku z osiągnięciem najwyższej liczby punktów, na Wykonawcę zadania została wybrana firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Poniższa tabela zawiera aktualne zestawienie […]

21.11.2017 r. Kompleksowa dostawa gazu na rok 2018

dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust. 1 Ustawy PZP. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na […]

17.11.2017 Kompleksowa dostawa gazu na rok 2018 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust. 1 Ustawy PZP. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w […]

31.10.2017 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rok 2018 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy wykaz podmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.1 Ustawy Pzp. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w […]

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rok 2018

 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej Zamawiającymi są uczestnicyBrzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy wykazpodmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto wCzęści II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowepostępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.1 UstawyPzp. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania iudzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotówbiorących udział w […]

15.05.2017 Wykonanie, montaż podgrzewaczy powietrza kotła WR-25 nr 1

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą: „Wykonanie, montaż podgrzewaczy powietrza kotła WR-25 nr 1 w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku przy ul. Wincentego Zydronia 11” z dnia 09.05.2017 r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie pkt. 14 ust. 6 SIWZ „Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”. Brzesko, dnia […]

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close