Dostawa energii elektrycznej na rok 2022 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy   wykaz podmiotów będących Zamawiającymi zawarto w załączniku nr 9 do SWZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  publicznych    (Dz.U. z 2021, poz.1129 ze zm.). Zmawiającym upoważnionym do przeprowadzeniu postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych   podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp .z.o.o. w Brzesku z siedzibą przy ul. Ciepłej 11.

michalczykmpec-brzesko-pl