Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2021/2022

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Brzesku Jan Wnękowicz uprzejmie informuje mieszkańców budynków ogrzewanych za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej, iż w dniu 01.10.2021 r. rozpoczyna sezon grzewczy 2021/2022.

Jednocześnie przypominamy, iż warunkiem włączenia ogrzewania w pozostałych budynkach jest wystąpienie Zarządcy lub Właściciela budynku z pisemnym wnioskiem o rozpoczęcie sezonu grzewczego. W związku z tym, pozostałym Odbiorcom, Klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym ciepło będziemy dostarczać sukcesywnie, zgodnie z otrzymywanymi zgłoszeniami.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Spółki, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres mpec@mpec.brzesko.pl lub faksem pod numerem 14 68 63 005.

ewa_dach