20.12.2019 r. Kompleksowa dostawa gazu na rok 2020 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.1 Ustawy Pzp. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.

 

Ogłoszenie MPEC.271.5.2019

Treść SIWZ wraz z załącznikami MPEC.271.5.2019

Załączniki edytowalne:

Treść SIWZ wraz z załącznikami MPEC.271.5.2019

Załącznik nr 9

Załącznik nr 11

***

Odpowiedzi na zapytania z dnia 30.12.2019 r.

w tym:

Załącznik nr 9 v2

Poprawiony wzór formularza oferty – Załącznik nr 1

***

Odpowiedzi na zapytania z dnia 03.01.2020 r.

w tym:

Wzór formularza oferty – Załącznik nr 1 v 2

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.01.2020 r.

 

Informacja o wyborze oferty

ewa_dach