26.11.2019 Dostawa energii elektrycznej na rok 2020 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy wykaz podmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.1 Ustawy Pzp. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.

Opublikowane ogłoszenie 2019/S 231-565909

Informacja o wysłaniu ogłoszenia wraz z ogłoszeniem o zamówieniu MPEC.271.4.2019

Treść SIWZ wraz z załącznikami

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 10.12.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 12.12.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.01.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wysłaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia MPEC.271.4.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia MPEC.271.4.2019 – opublikowane

ewa_dach