11.02.2019 Dostawa energii elektrycznej na rok 2019 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy wykaz podmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.1 Ustawy Pzp. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.

Opublikowane ogłoszenie 2019/S 032-071264

INFORMACJA O WYSŁANIU OGŁOSZENIA WRAZ Z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU MPEC.271.2.2019

Treśc SIWZ wraz z załącznikami MPEC.271.2.2019

Odpowiedzi na zapytania z dnia 06.03.2019 r.

Informacja o wysłaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert.

michalczykmpec-brzesko-pl