11.01.2019 Kompleksowa dostawa gazu na rok 2019 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust. 1 Ustawy PZP. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.01.2019 r.

SIWZ załącznik nr 1 – poprawiony

Odpowiedzi na zapytania z dnia 23.01.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.01.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.01.2019 r. – cz. 1

Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.01.2019 r. – cz. 2

Ogłoszenie MPEC.271.1.2019

SIWZ MPEC.271.1.2019

Załączniki edytowalne:

SIWZ MPEC.271.1.2019 wraz z załącznikami

Załącznik nr 10

Załącznik nr 9

ewa_dach