Lekcje ciepła dla klas IV-V

Wraz z innymi dostawcami ciepła, realizujemy ogólnopolski projekt edukacyjno-ekologiczny pt. „Lekcje ciepła”. W ubiegłym roku opracowane materiały dydaktyczne skierowane zostały do pedagogów nauczania początkowego i ich uczniów. W tym roku poszerzyliśmy zasięg działań o drugi etap edukacyjny. Serdecznie zapraszamy nauczycieli klas IV-V, dyrektorów szkół podstawowych i uczniów do udziału w zajęciach. Lekcje kładą nacisk na rozwój ekologicznej świadomości wśród dzieci, uczą, jak rozsądnie korzystać z energii oraz jak dbać o jakość powietrza w mieście.

Wszystkich nauczycieli klas 4-5, którzy chcieliby pogłębić i urozmaicić ekologiczną tematykę podczas swoich zajęć, zachęcamy do bliższego zapoznania się z „Lekcjami ciepła”. Zakres poruszanych zagadnień obejmuje m.in. odnawialne i nieodnawialne źródła energii, zasady działania ciepłowni, elektrowni oraz elektrociepłowni, sposoby oszczędzania energii cieplnej a także eliminowania zjawiska smogu.

Przygotowane przez nas scenariusze lekcyjne zawierają szczegółowe wyjaśnienia kluczowych pojęć, wskazówki, jak przeprowadzić zajęcia oraz kolorowe infografiki, ilustracje i zdjęcia dopasowane do potrzeb uczniów. Znajdują się w nich również karty zadań, gry edukacyjne a także opisy doświadczeń, które można przeprowadzić w szkolnych warunkach i za ich pomocą wytłumaczyć dzieciom bardziej skomplikowane zjawiska.

Zakres i cel lekcji docenione zostały przez Ministerstwo Środowiska i objęte honorowym patronatem. Ponadto, wszystkie działania Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, którą współtworzymy razem z innymi dostawcami ciepła, odbywają się pod honorowym patronatem Ministerstwa Energii.

Zainteresowane szkoły z Gminy Brzesko zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w „Lekcjach ciepła”.

ewa_dach