21.12.2018 Dostawa energii elektrycznej na rok 2019 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy wykaz podmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.1 Ustawy Pzp. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.

Opublikowane ogłoszenie 2019/S 020-042861

Ogłoszenie o wysłaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.01.2019 r.

1.1. SIWZ-IDW-załączniki-MPEC-energia – poprawiony

Odpowiedzi na zapytania z dnia 23.01.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.01.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 14.01.2019 r.

Klucz publiczny MPEC .271.4.2018

Odpowiedzi na zapytania z dnia 07.01.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 31.12.2018 r.

Opublikowane ogłoszenie 2018/S 248-572687

INFORMACJA O WYSŁANIU OGŁOSZENIA WRAZ Z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU MPEC.271.4.2018

Treść SIWZ MPEC.271.4.2018 wraz z załącznikami

 

 

 

ewa_dach