Operator-monter urządzeń energetycznych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku zatrudni pracownika na stanowisko „Operator-monter urządzeń energetycznych”.

Opis stanowiska:

 • obsługa kotłów wodnych rusztowych oraz sieci i urządzeń ciepłowniczych kotłowni;
 • kontrola i regulacja urządzeń technologicznych oraz węzła;
 • obsługa węzłów wymiennikowych i węzłów bezpośredniego działania
 • obsługa kotłowni gazowych;
 • obsługa sieci ciepłowniczych i przyłączy;
 • przeglądy i remonty ww. urządzeń.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wynagrodzenie uzależnione do posiadanych umiejętności 2 500 – 3 000 zł brutto;
 • stałą pracę w stabilnej firmie;
 • szkolenia i rozwój umiejętności.

Wymagania:

 • komunikatywność;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • zdyscyplinowanie;
 • umiejętność współpracy z ludźmi;
 • solidność i rzetelność w realizacji zadań i poleceń;
 • punktualność;
 • doświadczenie w pracach ślusarskich.

Mile widziane:

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji  i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji oraz inne świadectwa przydatne w zakresie mechanicznym;
 • doświadczenie w pracach na podobnym stanowisku oraz pracach spawalniczych.

 

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) prosimy składać w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Ciepłej 11  w Brzesku lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@mpec.brzesko.pl

Dokumenty aplikacyjne winny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Operator-monter urządzeń energetycznych zgodnie z art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna

 1. Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku.

Adres: ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko

e-mail: mpec@mpec.brzesko.pl

telefon: (14) 686 2505, (14) 6862625

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
z siedzibą w Brzesku
sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: „Inspektor”)

– adres : Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko

– e-mail: iodo@mpec.brzesko.pl

Dodatkowe dane osobowe Inspektora dostępne są na stronie: www.mpec.brzesko.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych rekrutacją.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Pani/Pana dana będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej www.mpec.brzesko.pl
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w każdym momencie.

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT.

 

 

ewa_dach