18.05.2018 r. Kompleksowa dostawa gazu dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust. 1 Ustawy PZP. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.

Ogłoszenie MPEC.271.2.2018

SIWZ MPEC.271.2.2018

Załączniki edytowalne:

Załącznik nr 1 MPEC.271.2.2018 Formularz oferty

Załącznik nr 2 MPEC.271.2.2018 Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 3 MPEC.271.2.2018 Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 MPEC.271.2.2018 Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 MPEC.271.2.2018 Formularz zobowiązania

Załącznik nr 6 MPEC.271.2.2018 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp

Załącznik nr 7 MPEC.271.2.2018 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp

Załącznik nr 8 MPEC.271.2.2018 Umowa

Załącznik nr 9 MPEC.271.2.2018 Wykaz Odbiorców

Załącznik nr 10 MPEC.271.2.2018

 

________________________________________

24 maja 2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.05.2018 r. – cz.1

Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.05.2018 r. – cz.2

Odpowiedzi na zapytania z dnia 23.05.2018 r. – cz.3

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – OGŁOSZENIE:

MPEC.271.2.2018 Zmiana terminu składania ofert

 

________________________________________

25 maja 2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

Odpowiedzi na zapytania z dnia 24.05.2018 – cz.4 

________________________________________

29 maja 2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.05.2018

________________________________________

5 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

MPEC.271.2.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ewa_dach