Zakończenie sezonu grzewczego 2017/2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku informuje, iż z dniem 03.04.2018 r., na wniosek większości Odbiorców, nastąpiło zakończenie produkcji i dostaw energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami to Odbiorcy sami decydują o rozpoczęciu i przerwaniu dostaw ciepła. Informujemy również, iż w przypadku spadku temperatur zewnętrznych w kolejnych dniach, istnieje możliwość wznowienia dostaw ciepła, na wniosek min. 50 % Odbiorców.

 

ewa_dach