Eco Lean – „zielona” transformacja MPEC Brzesko

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku otrzymało certyfikat Eco Lean Manufacturing w ramach działań związanych z uczestnictwem w projekcie Eco Lean Compass, którego koordynatorem była firma Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. Certyfikat Eco Lean Manufacturing jest dokumentem potwierdzającym transformację przedsiębiorstwa prowadzoną w kierunku poprawy jego efektywności ekologicznej tj. obniżenia negatywnego oddziaływania prowadzonej produkcji na stan środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców okolicznych terenów, przy równoczesnym osiąganiu korzyści ekonomicznych. Możliwości takie daje stosowanie nisko kosztowych usprawnień organizacyjnych, uzyskiwanych dzięki wykorzystaniu narzędzi Lean Management.

Eco Lean Compass – projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-NET Eco-Innovera na podstawie umowy Nr ERA-NET-ECO-INNOVERA2/2/2014. Cel projekt: zmniejszenie negatywnego wpływu przemysłu wytwórczego na środowisko oraz wywarcie wpływu na rynek poprzez zwiększenie odsetek firm korzystających z podejścia Lean Management w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.ewa_dach