2.02.2018 WYKONANIE, MONTAŻ PODGRZEWACZY WODY KOTŁA WR-25 NR 1

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu 26.02.2018 r. zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla zamówienia na „Wykonanie, montaż podgrzewaczy wody kotła WR 25 nr 1 przy ul. Ciepłej 11 w Brzesku”. W związku z osiągnięciem najwyższej liczby punktów, na Wykonawcę zadania została wybrana firma ZAKŁAD KOTLARSKI ADAM PYSIAK, Dąbrówka Nowa 20, 86-014 Sicienko.

Poniższa tabela zawiera aktualne zestawienie firm, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu, wraz z ilością otrzymanych punktów.

 

 

Firma

Wartość brutto

Wartość netto

Punkty

KOTŁO-REM, Cetera, Maluch, Szczerba sp. j; ul. Przemysłowa 2, 28-340 Sędziszów  496 920,00 zł  404 000,00 zł  69
MODERN & KOTŁY Sp. z o. o., 28-330 Wodzisław; ul. Zakładowa 3  421 890,00 zł  343 000,00 zł  82
ZAKŁAD KOTLARSKI ADAM PYSIAK, Dąbrówka Nowa 20, 86-014 Sicienko  334 000,00 zł  280 000,00 zł  100

admin