4.12.2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(Informacja z otwarcia ofert)

Niniejszym informujemy, iż w dniu 04.12.2017 r. zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla zamówienia na „Kompleksową dostawę gazu dla Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu”. W związku z osiągnięciem najwyższej liczby punktów, na Wykonawcę zadania została wybrana firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.
Poniższa tabela zawiera aktualne zestawienie firm, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu, wraz z ilością otrzymanych punktów.

Firma

Wartość brutto

Punkty

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

503 800,16 zł

95,42

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

480 729,33 zł

100

admin