21.11.2017 r. Kompleksowa dostawa gazu na rok 2018

dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust. 1 Ustawy PZP. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Treść SIWZ MPEC.271.5.2017 wraz z załącznikami

Brzesko, dnia 29.11.2017 r. Niniejszym zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu otrzymaliśmy od Wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej zamieszczamy nadesłane pytania z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania oraz odpowiedzi z dnia 27.11.2017 r.        Załącznik

Pytania oraz odpowiedzi z dnia 28.11.2017 r.        Załącznik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.12.2017 r.

admin