31.10.2017 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rok 2018 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Zamawiającymi są uczestnicy Brzeskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Szczegółowy wykaz podmiotów będący zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust.1 Ustawy Pzp. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.

INFORMACJA O WYSŁANIU OGŁOSZENIA WRAZ Z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU MPEC.271.4.2017

Treść SIWZ MPEC.271.4.2017 wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 211-437786

Pytania oraz odpowiedzi z dnia 16.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.12.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 24.01.2018 r.

admin