15.05.2017 Wykonanie, montaż podgrzewaczy powietrza kotła WR-25 nr 1

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą: „Wykonanie, montaż podgrzewaczy powietrza kotła WR-25 nr 1 w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku przy ul. Wincentego Zydronia 11” z dnia 09.05.2017 r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie pkt. 14 ust. 6 SIWZ „Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

Brzesko, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zaproszenie do przetargu.

„Wykonanie, montaż podgrzewaczy powietrza kotła WR-25 nr 1 przy ul. Wincentego Zydronia 11 w Brzesku”

Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Wykonanie, montaż podgrzewaczy powietrza kotła WR-25 nr 1 przy ul. Wincentego Zydronia 11 w Brzesku”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Brzesko, dnia 15 maja 2017 r.

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą: „Wykonanie, montaż podgrzewaczy powietrza kotła WR-25 nr 1 w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku przy ul. Wincentego Zydronia 11” z dnia 09.05.2017 r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie pkt. 14 ust. 6 SIWZ „Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

admin