28.02.2017 Termomodernizacja budynku kotłowni – ściana północna i zachodnia

Termomodernizacja budynku kotłowni – ściana północna i zachodnia – etap I – mieszczącego się przy ul. W. Zydronia 11 w Brzesku

Ogłoszenie na wykonanie zadania: „Termomodernizacja budynku kotłowni – ściana północna i zachodnia – etap I  – mieszczącego się przy ul. W. Zydronia 11 w Brzesku”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Przedmiar robót – etap I – elewacja

OPIS – Termomodernizacja MPEC Sp. z o.o.

Elewacja północna i zachodnia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejszym informujemy, iż w dniu 21.03.2017 r. zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla zamówienia na „Termomodernizację budynku kotłowni – ściana północna i zachodnia – etap I – mieszczącego się przy ul. Wincentego Zydronia 11 w Brzesku”.
W związku z osiągnięciem najwyższej liczby punktów, na Wykonawcę zadania została wybrana firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych „TAP-MAL” Andrzej Maciuszek, 33-342 Barcice, Barcice 394. Należy jednak zaznaczyć, że w skutek oczywistej omyłki rachunkowej oferta ta została skorygowana (art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp). Poniższa tabela zawiera aktualne zestawienie firm, które złożyły ofertę w przedmiotowym postępowaniu, wraz z ilością otrzymanych punktów.

Firma Wartość Punkty
ZakładUsług Ogólnobudowlanych „TAP –MAL” Andrzej Maciuszek 33-342 Barcice 394 263909,46 zł 100
ZakładOgólno-Budowlany
PawełDuda, 32-851 Jadowniki, Wschodnia 91 A
392 329,53zł 67,27
FirmaHandlowo – Usługowa „KOWALCZYK” Ogrodowa 3/20, 32-800 Brzesko 297 101,43zł 88,83
KAZBUDKazimierz Michalik,
33-333Ptaszkowa, Cieniawa 228
310 553,50zł 84,98
ZakładRemontowo-Budowlany Lucyna Wygoda, 32-700 Bochnia, Krzeczów 410 320091,62 zł 82,45
JaworUsługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor, 32-800 Brzesko, Solskiego 9 382 188,39zł 69,05
FirmaUsługowo-Handlowa
JanMarek Stanuch, 33-190 Ciężkowice, Rynek 16
290 818,37zł 90,75
ZakładRemontowo-Budowlany, Magdziarz Piotr, 28-142 Tuczepy, Niziny 129 396 060,00zł 66,63

 

admin